Apdirbamosios pramonės įmonių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas per pameistrystę

Projektas: „Apdirbamosios pramonės įmonių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas per pameistrystę“ Nr.09.4.3-ESFA-K-827-001-0012

Projekto vykdytojas: AB „Vakarų laivų gamykla“

Projekto įgyvendinimo trukmė:  2017 m. birželis -2019 m. rugpjūtis

Projekto tikslas: Užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persikvalifikuoti į kitas profesines veiklas, kurių poreikius lemia pokyčiai versle bei rinkose.

Projekto veikla – AB „Vakarų laivų gamykla“ ir projekto partnerių darbuotojų praktinis mokymas pameistrystės forma, skirtas darbuotojų esamų kompetencijų tobulinimui pagal 9 pameistrystės programas. Projekto veiklos: - Inžinierių-technologų, konstruktorių, operatorių, šaltkalvių, montuotojų-operatorių, laivų dažytojų bei laivų statybos specialistų mokymai; veiklos organizavimo ir rezultatų kontrolės, technologinio kokybės užtikrinimo specialistų bei pardavimų ir klientų aptarnavimo vadybininkų mokymai. Diegiant naujas technologijas ir kuriant darbo vietas, reikia papildomų kompetencijų, būtina darbo jėgą kuo greičiau pritaikyti prie naujų pažangiųjų technologijų. Siekiant didinti gamybos sektoriaus konkurencingumą, būtina skatinti jį kurti didesnę pridėtinę vertę, o tam reikia kvalifikuotų darbuotojų, todėl būtina rūpintis nuolatiniu darbuotojų kvalifikacinio lygio palaikymu, skatinti ir pačius darbdavius dalyvauti šioje veikloje.

Apdirbamosios pramonės įmonių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas jų darbo vietose siekiant patenkinti didėjantį kvalifikuotos darbo jėgos poreikį ir užtikrinti, kad darbuotojų profesinė kvalifikacija bei praktiniai įgūdžiai leistų jiems kokybišai bei efektyviai atlikti darbines funkcijas, o kartu ir sustiprinti užimamas pozicijas darbo rinkoje apskritai..Projekto veiklos: - Inžinierių-technologų, konstruktorių, operatorių, šaltkalvių, montuotojų-operatorių, laivų dažytojų bei laivų statybos specialistų mokymai; - Veiklos organizavimo ir rezultatų kontrolės, technologinio kokybės užtikrinimo specialistų bei pardavimų ir klientų aptarnavimo vadybininkų mokymai. Projekto tikslinė grupė - pareiškėjo bei partnerių (išskyrus asociaciją Linpra) darbuotojai. Planuojama, kad mokymuose, suteiksiančiuose profesinę kvalifikaciją ar kompetenciją, dalyvaus 299 darbuotojai.

Projekto tikslinė grupė – 299 gamybos darbuotojai, kuriems bus sudarytos sąlygos patobulinti esamas kompetencijas bei žinias, reikalingas gamybos operacijas atlikti kokybiškai ir efektyviai.

Projekto vertė: 711 105,38  Eurų.

Projekto partneriai: 31 gamybos įmonė-partnerė bei Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija LINPRA.

Projekto uždavinys: Tobulinti apdirbamosios pramonės įmonių darbuotojų profesinę kvalifikaciją siekiant užtikrinti šio sektoriaus įmonėse vykdomų operacijų, gaminamos produkcijos ir tiekiamų paslaugų kokybę bei efektyvumą

Laukiami rezultatai:

  1. Apmokytų investicijas gavusių labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojų skaičius - 214
  2. Dirbančiųjų, kurie dalyvavo ESF mokymuose, suteikiančiuose kvalifikaciją arba kompetenciją, skaičius - 299

Planuojamas projekto rezultatų naudojimas po projekto pabaigos:

Fizinis tęstinumas: pasibaigus finansinei paramai, projekto metu įgautos žinios bei įgyta dalis kvalifikacijos priklausys įmonės darbuotojams, kurie dirbdami įmonėje dalinasi jomis. Darbuotojams šiuo projektu buvo sudarytos sąlygos užtikrinti nuolatinį kvalifikacijos lygio palaikymą, profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas.

Veiklos rezultatų tęstinumas: mokymų metu įgautos žinios bei įgyta dalis kvalifikacijos bus naudojama įmonės gamybos procesų kokybei bei efektyvumui didinti. Darbuotojai galės, esant poreikiui, įmonėje mokyti žemesnio pareigybės lygio naujai priimtus darbuotojus ir tokiu būdu perduoti savo know-how.

Finansinis tęstinumas: tolimesni mokymai pameistrystės forma po projekto įgyvendinimo pabaigos bus finansuojami įmonės lėšomis.

 

PROJEKTAS FINANSUOJAMAS IŠ EUROPOS SĄJUNGOS REGIONINIO PLĖTROS FONDO.

Šiame puslapyje naudojami slapukai. Jei norite naršyti šiame puslapyje toliau, sutikite su slapukų naudojimu.
Sužinoti daugiau Ok