UAB "Vakarų Metalgama" dalyvauja projekte "LIFE FitForREACH"

UAB „Vakarų Metalgama" dalyvauja projekte „LIFE FitForREACH" – ieškoma alternatyvų pavojingoms cheminėms medžiagoms

Projektas: „Pavojingų cheminių medžiagų pakeitimo įgyvendinimas Lietuvos, Latvijos ir Estijos mažose/vidutinėse ir pramonės įmonėse" (LIFE FitForREACH). Projekto įgyvendinimo trukmė: 2015/10–2020/03

Projektu siekiama paskatinti mažas ir vidutines Baltijos šalių įmones atsisakyti pavojingų cheminių medžiagų, turinčių neigiamą įtaką žmogaus sveikatai bei aplinkai. Pagrindinis tikslas – parodyti pavojingų medžiagų pakeitimo saugesnėmis alternatyvomis poveikį aplinkai ir žmogaus gerbūviui. Projekto komanda įmonėms siūlys visą „cheminių medžiagų valdymo paketą":

  • Kompetencijų didinimą atliekant cheminių medžiagų inventorizaciją ir valdymą;
  • Pagalbą siekiant atitikti teisinį pavojingų cheminių medžiagų reglamentavimą ir teikiant pasiūlymus įgyvendinti pavojingų medžiagų pakeitimą saugesnėmis alternatyvomis bei efektyvaus resursų panaudojimo vertinimą.

Kodėl tai svarbu?

Pavojingų cheminių medžiagų (tokių, kurios yra dirbtinės ir turi neigiamą ilgalaikį poveikį tiek aplinkai, tiek gyvajai gamtai, tiek žmogaus sveikatai) naudojimas įmonių veikloje ir išmetimai į aplinką šiuo metu yra kontroliuojami ir ribojami pagal naudojamų medžiagų kiekį. Tačiau atsiranda vis daugiau mokslinių įrodymų, kad šiom pavojingoms cheminėms medžiagoms saugios koncentracijos negali būti, kadangi net maži kiekiai besikaupdami aplinkoje ir gyvuosiuose organizmuose sutrikdo natūralius apykaitos ciklus ir turi įtakos gyvūnų hormoninei sistemai, žmonių susirgimams vėžinėmis ligomis, paviršinių ir giluminių vandenų kokybei. Siekiama tokias pavojingas chemines medžiagas ateityje riboti ar drausti naudoti gamybai ES lygiu, tačiau šie procesai vyksta pakankamai lėtai dėl formalių procedūrų, o tokių medžiagų kasdienis naudojimas yra labai paplitęs (tai rodo tyrimų, atliktų BaltActHaz projekto metu, rezultatai). Todėl svarbu jau dabar imtis veiksmų šių medžiagų kiekio aplinkoje mažinimui. Pagrindinė šių medžiagų mažinimo priemone, kai tik įmanoma, laikoma alternatyvių, neturinčių pavojingų savybių, medžiagų naudojimas arba technologijų keitimas (pakeitimas). Tokiu būdu sumažinami įmonės ištekliai nuotekų ir išmetamų teršalų valymui, eliminuojamas neigiamas poveikis darbuotojų sveikatai bei galutiniam vartotojui pateikiamas saugesnis produktas.

Projekto veiklos UAB „Vakarų Metalgama":

  • Pavojingų cheminių medžiagų pakeitimas (keičiant naudojamas chemines medžiagas arba technologijas) skatinant kitas, panašią veiklą vykdančias įmones savo veikloje atsisakyti šių pavojingų medžiagų. Įmonėje bus vykdoma cheminių medžiagų inventorizacija bei pavojingų cheminių medžiagų tyrimai nuotekose, atliekama pavojingų cheminių medžiagų identifikacija, rengiami pakeitimo planai bei socialinė ir ekonominė pakeitimo analizė.
  • Pavojingų cheminių medžiagų pakeitimo socialinės-ekonominės analizės bei poveikio aplinkai vertinimo atlikimas.

Prie projekto kviečiamos prisijungti ir kitos Baltijos šalių įmonės. Daugiau informacijos: http://fitreach.eu/lt 

Šiame puslapyje naudojami slapukai. Jei norite naršyti šiame puslapyje toliau, sutikite su slapukų naudojimu.
Sužinoti daugiau Ok